Regulamin

REGULAMIN XXII EDYCJI SUWALSKIEJ LIGI SZKOLNEJ W SZACHACH 2015/2016

1. Celami zawodów są:
- popularyzacja gry w szachy wśród uczniów suwalskich szkół,
- zapewnienie uczniom ciekawej i atrakcyjnej możliwości spędzenia czasu,
- stworzenie młodym zawodnikom możliwości systematycznej rywalizacji sportowej.

2. Termin i miejsce:
- zawody odbędą się w formie 8 turniejów, w czasie roku szkolnego 2015/2016, w Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach (ul. Szpitalna 66),
- potwierdzenie udziału zawsze w pierwszy dzień zawodów do godziny 8:45 (osoby nie potwierdzone zaczną turniej od II rundy), istnieje możliwość zgłoszenia przed turniejem na e-mail: paweljaroch84@gmail.com,
- początek każdego turnieju o godzinie 9:00.

3. Uczestnictwo:
- w turnieju mogą uczestniczyć uczniowie suwalskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów pod warunkiem przestrzegania zasad „fair play” i niniejszego regulaminu,
- organizator ma prawo dopuścić zawodników spoza Suwałk.

4. Organizatorzy:
- organizatorami zawodów są Uczniowski Międzyszkolny Klub Szachowy „Jaćwież” oraz Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach.

5. Grupy turniejowe:
- planowane są dwie grupy turniejowe:
Grupa A – dzieci urodzone w 2007 roku i młodsze,
Grupa B – uczennice i uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.

6. System rozgrywek:
- turnieje jednodniowe będą rozgrywane z czasem gry 10 minut na zawodnika na partię – 6 rund w grupie A, 15 minut na zawodnika na partię lub 10 minut + 5 sekund za każde posunięcie – 7 rund w grupie B,
- turnieje dwudniowe 8 rund z czasem gry 20 minut na zawodnika w grupie A, 9 rund z czasem gry 25 minut + 10 sekund za każde posunięcie w grupie B,
- przy równej ilości punktów o kolejności decydują: wartościowanie skrócone Bucholtza, wartościowanie pełne Bucholtza, ilość zwycięstw, uzyskany ranking PZSzach (w turnieju kołowym obowiązuje wartościowanie Bergera, ilość zwycięstw, bezpośredni pojedynek).

7. Punktacja ogólna:
- punktacja w turniejach: zwycięstwo – 3 pkt, remis 2 pkt, przegrana 1 pkt,
- indywidualna – każdemu zawodnikowi zalicza się 7 najlepiej punktowanych turniejów,
- drużynowa (dla suwalskich szkół podstawowych) – do punktacji po każdym turnieju jest liczonych po 3 zawodników szkoły w tym minimum 1 dziewczynka z obu grup oraz dodatkowo 1 punkt za każdego zawodnika (nie więcej niż 30 z tego tytułu łącznie w obu grupach), który ukończył turniej.

8. Nagrody:
- drobne upominki dla każdego, kto ukończył turniej, nagrody dla najlepszej dziewczynki i chłopca w obu grupach,
- na zakończenie cyklu puchary, medale i dyplomy w klasyfikacji drużynowej oraz indywidualne po 10 pucharów, dyplomów i nagród dla dziewczynek i chłopców z obu grup.

9. Finansowanie:
- turnieje bezpłatne, organizator podejmie starania o dofinansowanie zawodów z budżetu Miasta Suwałki oraz od sponsorów.

10. Terminarz rozgrywek:
- jeden turniej w miesiącu od września 2015 do kwietnia 2016,
- planowane zawody w roku 2015: 26-27.09, 03-04.10, 22.11, 19-20.12.

11. Postanowienia końcowe:
- zawodnicy powinni przebywać pod opieką osób dorosłych (rodzica lub opiekuna szkolnego),
- każdy uczestnik powinien być ubezpieczony od NNW, za co odpowiadają rodzice,
- między partiami będzie możliwość korzystania z sali gimnastycznej pod warunkiem posiadania obuwia sportowego (w 2-dniowych turniejach),
- informacje turniejowe będą publikowane na stronie www.chessarbiter.com oraz na specjalnej stronie „Ligi” www.pablochess.pl,
- interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora oraz sędziego głównego.

Paweł Jaroch (Fide Arbiter – sędzia międzynarodowy), Piotr Zieliński