Regulamin

XXIV EDYCJA SUWALSKIEJ LIGI SZKOLNEJ
W SZACHACH - SEZON 2017/2018

1. CEL:

1.1 Popularyzacja gry w szachy wśród uczniów suwalskich szkół.

1.2 Zapewnienie uczniom ciekawej i atrakcyjnej możliwości spędzenia czasu.

1.3 Stworzenie młodym zawodnikom możliwości systematycznej rywalizacji sportowej.

2. ORGANIZATORZY:

2.1 Organizatorami zawodów są Uczniowski Międzyszkolny Klub Szachowy „Jaćwież” oraz Szkoła Podstawowa nr 11 w Suwałkach.

2.2 Kierownik zawodów: Piotr Zieliński (608 085 228).

2.3 Sędzia Główny XXIV Edycji: IA Paweł Jaroch (692 244 586).

3. TERMIN I MIEJSCE:

3.1 Zawody odbędą się w formie 8 turniejów, w czasie roku szkolnego 2017/2018, w Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach (ul. Szpitalna 66).

3.2 Potwierdzenie udziału zawsze w pierwszy dzień zawodów do godziny 8:45 (osoby nie potwierdzone zaczną turniej od II rundy), istnieje możliwość zgłoszenia przed turniejem na e-mail: paweljaroch84@gmail.com, początek każdego turnieju o godzinie 9:00.

3.3 Terminarz:

I Turniej 30.09-01.10.2017 r.

II Turniej 15.10.2017 r.

III Turniej 19.11.2017 r.

IV Turniej 09.12.2017 r.

V-VIII Turniej (podane w późniejszym terminie)

4. UCZESTNICTWO:

4.1 W turnieju mogą uczestniczyć uczniowie suwalskich przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjów pod warunkiem przestrzegania zasad „fair play” i niniejszego Regulaminu.

4.2 Organizator ma prawo dopuścić zawodników spoza Suwałk.

4.3 Turnieje będą rozgrywane w trzech grupach:

Grupa A do lat 9 – dzieci urodzone w 2009 roku i młodsze,

Grupa B do lat 11 – dzieci urodzone w 2007 roku i młodsze,

Grupa C do lat 13 + gimnazja – dzieci urodzone w 2002 roku i młodsze.

4.4 W zawodach obowiązuje wpisowe: 10 zł.

5. SYSTEM ROZGRYWEK:

5.1 Turnieje jednodniowe będą rozgrywane na dystansie 7 rund tempem 10 minut + 5 sekund za każde posunięcie.

5.2 Turnieje dwudniowe będą rozgrywane na dystansie 9 rund tempem 25 minut + 10 sekund.

5.3 Przy równej ilości punktów o kolejności miejsc w turnieju decydują: wartościowanie skrócone Bucholtza, wartościowanie pełne Bucholtza, bezpośredni pojedynek, ilość zwycięstw.

5.4 Punktacja w turniejach: zwycięstwo – 3 pkt, remis 2 pkt, przegrana 1 pkt.

6. NAGRODY:

6.1 Indywidualna – każdemu zawodnikowi zalicza się 7 najlepiej punktowanych turniejów.

6.2 Drużynowa Szkół Podstawowych – do punktacji po każdym turnieju liczonych jest po 3 zawodników szkoły w tym minimum 1 dziewczynka (w każdej grupie).

6.3 Po każdych zawodach najlepsze 6 osób wśród chłopców i dziewcząt z każdej grupy otrzyma nagrody rzeczowe i dyplomy, pierwsze trzy osoby – medale, zwycięzcy – puchary.

6.4 Na zakończenie cyklu puchary, medale i dyplomy w klasyfikacji drużynowej oraz indywidualnej po 10 pucharów, dyplomów i nagród dla dziewczynek i chłopców z wszystkich grup.

6.5 Wręczenie nagród za podsumowanie XXIV Edycji nastąpi najpóźniej w ciągu 2 tygodni od dnia ostatniej kolejki.

6.6 Przy równej ilości zdobytych punktów decyduje punktacja olimpijska (w punktacji indywidualnej i drużynowej).

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

7.1 Zawodnicy powinni przebywać pod opieką osób dorosłych (rodzica lub opiekuna szkolnego).

7.2 Każdy uczestnik powinien być ubezpieczony od NNW, za co odpowiadają rodzice.

7.3 Informacje turniejowe będą publikowane na stronie www.chessarbiter.com i na www.pablochess.pl.

7.4 Zawody rozgrywane są wg Przepisów Gry FIDE i PZSzach.

7.5 Pierwszy nieprawidłowy ruch przegrywa partię.

7.6 Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora oraz Sędziego Głównego.